Együtt testvérként iskolaközi szemléletformáló program – EFOP-3.18-17-2017-00173

Pályázat adatai:
Projekt címe: Együtt testvérként  iskolaközi szemléletformáló program
Projekt időszaka: 2018.02.01-2020.01.31. (24 hónap)

Projekt bemutatása:
A projekt célja: Olyan projektek megvalósítása, amelyek országhatáron belüli és Kárpát-medencén belüli testvériskolai kapcsolatok kialakításával, közös programok megvalósításán keresztül hozzájárulnak a tanulók kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez.
 
Szakmai tevékenységek „A” programelem esetén (hazai):
 
1. Kötelező óraszámon felüli nyelvtanítás
– Pályázó intézményben
– heti 1 alkalom (1 fő pedagógus), összesen 280 alkalom
– alkalmanként 15 fő diák
 
2. Kiválasztott programtevékenység kidolgozása  
– Első évben 10 óra alatt mindkét intézményben 3-3 fő tematika kidolgozása
– Pályázó intézményben meghívott pszichológus és dietetikus előadása
 
3. Délutáni foglalkozások
– Pályázó intézményben heti 1 alkalommal (1 fő pedagógus), összesen 280 alkalom
 
4. Tantárgyi fejlesztés
– Pályázó intézményben heti 1 alkalommal (1 fő pedagógus), összesen 280 alkalom
– Alkalmanként 15 fő gyermek részvétele
 
5. Tanulmányi, kulturális rendezvény
– Pályázó intézmény 20 alkalommal, alkalmanként 4 óra időtartamban
– Utazási költség betervezve
 
6. Intézmények közötti kapcsolatfelvétel
– A két iskola 1-1 alkalommal meglátogatja egymást (3-3 pedagógus)
– Egy alkalommal 4 órát számolunk
 
7. Közös internetes oldal
– szakértői díj betervezve közös internetes oldal létrehozására és működtetésére/karbantartására
 
8. Személyes találkozó
– 1-1 alkalommal egymást látogatja meg a két intézmény.
– Egy alkalommal 8 órát (egész napot) tervezünk
– Intézményenként 50 fő gyermeklétszám 5 fő kísérő pedagógussal
– Útiköltség, szállás, étkezés költség betervezve
 
9. Előadássorozat
– Pályázó intézményben 9 alkalommal
– Alkalmanként 3 fő pedagógus
– Egy alkalomra 2 órát számolunk
– 50 fő gyermek/ alkalom
– Meghívott vendég előadóra szakértői díj betervezve
 
10. Nyári tábor
– 1 alkalommal, 4 napos program (naponta 8 órával számolunk)
– Mindkét intézményből 50-50 gyermek és 5-5 fő pedagógus vesz részt
– Bentlakásos tábor, így útiköltség, szállás és étkezés betervezésre került + anyagköltség
 
Szakmai tevékenységek „B” programelem esetén (nemzetközi):
 
1. kiválasztott programtevékenység kidolgozása
– Első évben 10 óra alatt 1 fő tematika kidolgozása (bér)
 
2. Tanulmányi, kulturális rendezvény
– 2 alkalommal 50 fő bevonásával a személyes találkozó ideje alatt megvalósuló program (bér)
 
3. Személyes találkozó
– 1 alkalommal a nemzetközi partner látogat el hozzánk (bér, szállás, étkezés)
– Egy alkalommal 8 órát (egész napot) tervezünk
– 50 fő bevonása + 25 fő nemzetközi diák
 
4. Nyári tábor
– 1 alkalommal mi látogatunk el a nemzetközi partnerhez (bér, útiköltség, szállás, étkezés, belépő)
– 50 fő bevonása + 25 fő nemzetközi diák
 
Indikátor vállalás:
Informális és nem formális képzésben résztvevő gyermekek és fiatalok (7-24 éves korúak) száma: 2018. decemebr 31-ig 30 fő,
Informális és nem formális képzésben résztvevő gyermekek és fiatalok (7-24 éves korúak) száma: 2020.01.31-ig 50 fő 
 
Műszaki-szakmai eredmények (A projekt fizikai zárására):
 
A projektbe bevont tanulók: 50 fő (Pályázó intézmény)
„A” programelem megvalósításakor a testvériskolai programok: 6 db
A kötelező óraszámon felüli nyelvtanulás biztosítása: 280 alkalom
Tantárgyi fejlesztés a kötelezően megvalósítandó tevékenységekhez kapcsolódóan: 280 alkalom
Tanórán kívüli egész napos foglalkozások: 20 alkalom
„B” programelem megvalósítása esetén testvériskolai programok