Kedves Szülők!

Gyermeke tanulmányi előmenetelét követheti az iskolai adminisztációs rendszer használatával.
 
A következőket kell tenni:

Internetes weboldal: – http://gardonyikali.ekreta.hu –

Felhasználónév: a tanuló oktatási azonosítója (11 számjegy)
Jelszó: a tanuló születési ideje (ÉÉÉÉ-HH-NN formátumban)

Sikeres és örömteli tájákozódást kívánunk!