Szendreyné Miskolczi Mária
 
hittan – történelem szakos tanár igazgató

Miksi Jánosné
 
tanító igazgatóhelyettes

Szabóné Váczi Judit
 
matematika-testnevelés
szakos tanár
igazgatóhelyettes
8.b osztályfőnök

Panicsné Sebők Éva 
 
tanító 1. a osztályfőnök

Baloghné Bíró Mária
 
tanító 1. b osztályfőnök

Kiss Mónika
 
tanító 1. c osztályfőnök

Fehérné Győri Gabriella
 
tanító 2. osztályfőnök

Herczegné Dér Éva
 
tanító 3. a osztályfőnök

Véberné Zsák Gabriella
 
tanító 3. b osztályfőnök

Somodiné Tompa Ágnes
 
tanító 4. a osztályfónök

Antalné Morvai Mária
 
tanító 4. b osztályfónök

Faragó-Szép Ilona
 
angol-ének szakos tanár 5. a osztályfőnök
munkaközösségvezető

Nagy Zoltánné
 
biológia-számítástechnika-technika szakos tanár 5. b osztályfőnök
Czakóné Csóka Edina
földrajz – történelem szakos tanár
 
6.a osztályfőnök
Juhászné Kerkai Krisztina
biológia – kémia szakos tanár
 
6.b osztályfőnök

Csiffáry Róbert
 
biológia-testnevelés
szakos tanár
7. a osztályfőnök

Bodrogi Irén
 
magyar-történelem
szakos tanár
7. b osztályfőnök

Imreh Csabáné
 
matematika-fizika
szakos tanár

 8.a osztályfőnök
 
Birinyiné Cseh Mária
matematika-fizika-technika
szakos tanár
 

Fodor Győző
 
testnevelés szakos tanár  

Kovács Ildikó
 
földrajz-rajz
szakos tanár
 

Várkonyi Péter
 
magyar-történelem
szakos tanár
 

Károlyiné Kiss Ida
 
tanító munkaközösséfvezető
Aux Judit szociálpedagógus
napközis csoport vezetője
 

Ficsor Miklósné
 
magyar szakos tanár, tanító napközis csoport vezetője

Huszti Bernadett
 
tanító napközis csoport vezetője

Pásztor Krisztina
 
hittan szakos tanár