A Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet

az alábbi munkakörök betöltésére:

 • tanító angol nyelv műveltségi területtel
 • matematika – bármely szakos tanár
 • testnevelés – bármely szakos tanár

A jogviszony határozott idejű munkaviszony, teljes munkaidőben.

A munkavégzés helye 3350 Kál, Rózsa út 8.

A munkakör keretében ellátandó feladatok:

Nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak,

pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak

megfelelően.

A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései

irányadóak. A munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a

közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.

Pályázati feltételek:

 • a jogszabályban előírt szakképesítés
 • büntetlen előélet
 • teljes cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok
 • szakmai önéletrajz
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • plébánosi ajánlás

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. augusztus 15.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szendreyné Miskolczi Mária intézményvezető

vagy Gábri Zsófia gazdasági vezető nyújt, a +36/36/487-038 vagy a 30/558-2558 telefonszámokon és

a katolikusiskola.kal@gmail.com e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton: 3350 Kál, Rózsa út 8.
 • Elektronikusan: katolikusiskola.kal@gmail.com