Telefonszámok

Iskola titkársága: 36/487-038

Gyermekvédelmi felelős/Aux Judit: 36/487-038

Tarna-menti Szociális Központ
Család – és Gyermekjóléti szolgálat: 36/487-878

Gyermekorvos/ Dr Sipos Anikó: 36/487-049

Védőnők: 36/487-876

Alsós munkaközösség vezető: Károlyiné Kiss Ida: 36/487-038

Felsős munkaközösség vezető: Faragó-Szép Ilona: 36/487-038

Az intézmény lelkipásztora:
Dr. Artner Péter: 36/487-040,
artner.peter@egriegyhazmegye.hu