Tisztelt Szülők!

Az étkezési térítési díjak befizetésére minden hónap 5-15-ig (reggel 8 órától délután 16 óráig) van lehetőség a kiállított számla ellenében az intézményben személyesen, vagy banki átutalással a következő bankszámlaszámra:

11739061 – 20005674 OTP Bank Nyrt.

Ha a térítési díj nem kerül kiegyenlítésre, a további étkezést nem veheti igénybe mindaddig, amíg a térítési díj nem kerül rendezésre.

Térítési díjak összege:

Étkezés

Napi háromszori étkezés

Napi kétszeri étkezés

Csak ebéd

100 %

518 Ft

429 Ft

340 Ft

50 %

259 Ft

214,5 Ft

170 Ft

Telefonszám: 36/487-038

 

Tompáné Molnár Erika
iskolatitkár