A Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola sport- és oktatási célú fejlesztése Kedvezményezett: Egri Főegyházmegye Projekt címe: A Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola sport- és oktatási célú fejlesztése Támogatás összege: 478,5 millió forint Támogatás intenzitása: 100% A projekt fizikai zárása: 2021.05.29. Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.5-16-2017-00150 Projekt bemutatása Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 21. száza…

A Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola sport- és oktatási célú fejlesztése

Kedvezményezett: Egri Főegyházmegye

Projekt címe: A Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola sport- és oktatási célú fejlesztése

Támogatás összege: 478,5 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2021.05.29.

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.5-16-2017-00150

Projekt bemutatása

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítását. A Köznevelés-fejlesztési Stratégiában szereplő oktatásfejlesztési célkitűzések egy minőségi és méltányos, az állam által garantált közszolgálatként megvalósuló köznevelési rendszer kialakítását jelölik meg célként, amely az európai és globális társadalmi és gazdasági térben sikeresen alkalmazkodni képes fiatalokat készít fel a munkaerőpiacon, és az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre. A Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskolát fenntartó Egri Főegyházmegye „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra sikeres támogatási kérelmet adott be, így hamarosan megkezdődhet a projekt megvalósítása. A településen egyedüli oktatási intézmény nem rendelkezik a mindennapos testnevelés megszervezéséhez szükséges infrastruktúrával és kiszolgáló létesítményekkel, továbbá nincsen sportcsarnok vagy más az iskola rendelkezésére álló tornaterem. A testnevelés órák száraz időszakban az iskolaudvaron, csapadékos vagy hideg (-5C) idő esetén az órák az iskola folyosóin kerülnek megtartásra. Folyamatosan gondot okoz, hogy nincsenek öltözők, így a gyerekek a WC helyiségben vagy a tantermekben öltöznek tisztálkodási lehetőség nélkül. Az oktatási munkát tekintve hiányzik a megfelelően kialakított természettudományi szaktanterem, továbbá a megfelelően felszerelt informatika terem.

A hamarosan kezdődő beruházás keretén belül megvalósul új tornaterem építése, amelyben orvosi szoba, nemenkénti öltöző és mosdó, szertár is helyet kap. Az új épület teljeskörűen akadálymentes lesz, a főépületben elvégzik az energetikai és villamos korszerűsítést is, megújuló energia alkalmazásával. A hiányzó szaktantermek kialakításra és berendezésre kerülnek a projekt keretében. A főépületben kialakításra kerül egy tornaszoba az alsós testnevelés órák megtartására, és a speciális igényű gyermekek nevelésének fejlesztésére.

A hamarosan megkezdődő projekt célja az egészséges, biztonságos, egyenlően hozzáférhető és motiváló környezet kialakítása a gyermekek számára, a modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése. Cél a köznevelési törvénynek és a kötelező eszköz és helyiségjegyzéknek megfelelő működés magas színvonalú és hosszútávon stabil biztosítása. A pályázat eredményeképp megvalósul a mindennapos testneveléshez szükséges infrastruktúra kialakítása, hiányzó feltételek megteremtése, és ezzel az oktatás-nevelési tér minőségi növelése. A modernizáció egyrészt hozzájárul a tanulók komfortérzetének növeléséhez, másrészt az iskola vonzerejét erősíti, amely elengedhetetlen feltétele a tanulói és dolgozói létszám fenntartásához.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.