2020. október 28. szerda, Simon, Szimonetta, Szimóna
Linkek     Impresszum
 
Bemutatkozás
Iskolánk története
 
 
Az iskolánkra vonatkozó első adat az 1767-es iskolalátogatási jegyzőkönyvben található. Ekkor a falu kántortanítója Bessenyei József volt. A káli iskola úgynevezett triviális iskola volt, vagyis alsó fokú elemi iskola, mint akkor a falusi iskolák túlnyomó többsége. Ebben az iskolatípusban a hit-és erkölcstan alapelveit, valamint írást, olvasást és számolást tanítottak a gyerekeknek. 1772-ben hetente csak kétszer volt tanítás.

1851-ben a káli iskolában egy osztály, két tanító és 160 tanuló volt. 1857-ben a felsőbb világi hatóság új kántori lakást és két tantermet építtetett a község költségén. Az iskola neme plébániai volt, foka alsó elemi, védnöke a község. Ebben a két tanteremben folyt a tanítás naponként délelőtt és délután, egy tanító és egy segédtanító által. A hittant a helybeli plébános oktatta. A két tanteremben 1952-ig folyt a tanítás, amikor is azokat nevelői lakássá alakították át.

1879-től az addig egy osztályba járó összes tanulót három osztályra bontották: vegyes osztály, fiúosztály, leányosztály. Az 1868-as népiskolai törvényben előírt hatosztályos népiskolát a községben csak 1895-től tudták megvalósítani.

A tanulók létszámának növekedése, valamint az iskolába járás rendszeresebbé válása szükségessé tette új tantermek létesítését. Erre került sor 1892-ben és 1928-ban. Az utóbbi két tantermet államsegély igénybevételével, a Klebersberg-féle iskolaépítő akció keretében létesítették.

1927 nyarán az elöljáróság levelet intézett Klebersberg Kunó vallás és közoktatásügyi miniszterhez, amelyben kérték, hogy támogassa községünkben egy polgári iskola felállítását. A miniszter 1929. október 16-án hozzájárult ahhoz, hogy Incze Éva polgári iskolai tanárnő Kál községben magánpolgári fiú- és leányiskolát fenntarthasson. Ezáltal lehetőség nyílott a Tarna völgyén fekvő községek gyermekeinek középfokú iskoláztatására.

1940-ben elkezdtek egy új, két tantermes iskola építését. Ekkorra már négy épületben folyt az oktatás. A második világháború alatt az összes tanterem és tanítói lakás megrongálódott, melyeket azonban 1945 folyamán újjáépítettek.
1948 júniusában a helybeli római katolikus népiskolát is államosították, melynek igazgatója Patkó Lajos lett. Ekkor szüntették meg a magán polgári iskolát, illetve átalakították általános iskolává.

Az 1950-es évek elején Kálban óvónőképzőt létesítettek, amelyet azonban az 1950-es évek közepétől gimnáziummá szerveztek át. Az 1953/54-es tanévben egyemeletes épületet építettek az óvónőképző és a gimnázium céljára. Ez lett a mai Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola épülete. A gimnázium az 1968/69-es tanévtől fokozatosan megszűnt (Füzesabonyba helyezték át), a felszabaduló tantermeket az általános iskolai tanulók, illetve az iskolai napközi kapta meg.

Ma 16 tanteremben, 2 számítástechnika szaktanteremben folyik az oktatás. 5. osztálytól emelt óraszámban angol nyelvet, 6. évfolyamtól második idegennyelvként német nyelvet tanulhatnak a tanulók. 
 
EFOP 3.2.3-17-2017-00021
Digitális környezet a köznevelésben az Egri Főegyházmegye oktatási intézményeiben
www.kal.egyhazmegyedigitalis.hu/


Jelenleg nincs aktuálisan érvényes felajánlás vagy kérés.

2019. május 21.
2017. szeptember 13.
2015. január 29.
 
Káli Gárdonyi Géza
Katolikus Általános Iskola
Oldaltérkép Kérdése, észrevétele van?
3350 Kál, Rózsa út 8.

Telefon: +36 36 487 038
Fax: +36 36 587 001

katolikusiskola.kal@gmail.com
info@gardonyi-kal.huELKÜLD
 © 2014   Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola - Minden jog fenntartva! Jognyilatkozat | Felhasználási feltételek | Oldaltérkép